top of page
Minimalist Staircase

Costurile serviciilor de proiectare

Tarifele serviciilor de proiectare se vor stabili in functie de suprafata, programul de arhitectura, cerinte, dificultatea proiectului, locatie, specialistii implicati in procesul de proiectare, posibilitatile si constrangerile impose de sit.

 

Pentru oferta personalizata, nu ezitati sa ne contactati.

Modern Kitchen

Servicii oferite de noi

Faza Anteproiect:

 • Realizarea temei de proiectare;

 • Realizarea conceptului (solutia tehnica la nivel de schita);

 • Materializarea proiectului final;

 • Intocmirea documentatiei necesare eliberarii Certificatului de urbanism si a avizelor solicitate prin acesta.

 

Faza proiect pentru autorizare -DTAC / DTAD /DTOE

 • Dezvoltarea documentatiei pana la nivelul necesar autorizarii lucrarilor de constructie pentru arhitectura, structura, instalatii termice, electrice si sanitare. Cuprinde piesele scrise si desenate ce vor constitui documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructie sau, dupa caz, de demolare;

 • Calculul taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;

 • Calculul coeficientului G de izolare termica;

 • Verificarile pentru specialitatile arhitectura, structura, instalatii, conform legii.

 

Faza PTh (proiect tehnic) si DE(detalii de executie)

 • Reprezinta documentatia tehnica ce se va folosi la realizarea lucrarilor, in urma contractarii firmei de constructii;

 • Se realizeaza in completarea documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de constructie. Cuprinde piese scrise si desenate necesare, cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de constructie (memorii tehnice, caiete de sarcini, fise tehnice, liste de cantitati);

 • Verificarile pentru specialitatile arhitectura, structura, instalatii, conform legii;

 • Urmarire de santier in fazele determinante.

Modern Design Home

Consultanta de arhitectura

Pentru oferta personalizata, nu ezitati sa ne contactati.

Modern Dining Room

Design Interior

Pentru oferta personalizata, nu ezitati sa ne contactati.

bottom of page